godzinas

Zbieramy podpisy

Koło terenowe Ruchu Autonomii Śląska przy wsparciu Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej oraz Stowarzyszenia Szkryfka rusza ze zbiórką podpisów pod wnioskiem o uznanie Ślązaków za grupę etniczną. Wybiła godzina „Ś”!

grafika_slazacy_grupa_etniczna

Pierwsza akcja zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, nadającym Ślązakom status mniejszości etnicznej odbędzie się w piątek 25 kwietnia w Mikołowie. Punkty, w których będzie można udzielić poparcia inicjatywie, zostaną zlokalizowane w pobliżu targowiska miejskiego (wejścia od strony Rynku oraz ulic Konstantego Prusa, ks. Józefa Szafranka i Jana Pawła II). Zbiórka podpisów rozpocznie się o godz. 8.00, a zakończy ok. godz. 12.30. W zbiórce weźmie udział m.in. Jerzy Ciurlok, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Wszystkich zainteresowanych wsparciem naszej akcji prosimy o kontakt z koordynatorem na powiat mikołowski, Markiem Gołoszem, pod nr tel mgtel

Punkty zbiórki podpisów

Lokalizacje punktów zbiórki podpisów

Wieczorem, 18 kwietnia, marszałek sejmu Ewa Kopacz przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy, tym samym wybiła “Godzina Ś”, a Ślązacy mają teraz 3 miesiące na zebranie minimum 100 tysięcy podpisów pod wnioskiem o wpisanie ich na listę mniejszości etnicznych. Godzina Ś to termin, w którym rozpoczęła się obywatelska akcja. Celem nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw jest nadanie społeczności Ślązaków statusu mniejszości etnicznej.

Jakie korzyści uzyskają Ślązacy uzyskując status mniejszości etnicznej? Zgodnie z ustawą osoby należące do mniejszości mają prawo do używania i pisowni swoich imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka mniejszości, w szczególności do rejestracji w aktach stanu cywilnego i dokumentach tożsamości. Dzięki zmianom w ustawie możliwe jest sfinansowanie edukacji regionalnej w ramach subwencji oświatowej. Program szkolny zostanie uzupełniony o elementy historii i kultury naszego regionu. Uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną to także finansowe wsparcie śląskich instytucji kulturalnych, artystów i twórców, pomoc w wydawaniu książek i periodyków pisanych o Śląsku i po śląsku.

Posted in Aktualności.