Wstąp do RAŚ

Wstąpienie do Ruchu Autonomii Śląska jest proste. Wystarczy przejść ścieżkę trzech kroków, by zacząć działać na rzecz Górnego Śląska, ale i również dobra swojej miejscowości.

kr1

 

 

 

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z celami Ruchu Autonomii Śląska. Priorytet naszego Stowarzyszenia wpisany jest w nazwę. RAŚ dąży do odzyskania przez Górny Śląsk autonomii. W ramach Rzeczpospolitej Polskiej opowiada się za dojrzałą decentralizacją, polegającą na utworzeniu Sejmu Śląskiego oraz Skarbu Śląskiego, do którego wpływałyby podatki pochodzące z naszego regionu. Uzyskanie autonomii to jednak cel długoterminowy. W krótszej perspektywie naszą ambicją jest:

 • pogłębianie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Śląska i innych regionów Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kształtowanie i rozwijanie wśród ludności Śląska aktywnej postawy obywatelskiej,
 • współuczestniczenie w integracji wszystkich zamieszkujących Śląsk, bez względu na opcje etniczne,
 • podejmowanie aktywnych działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego oraz spuścizny materialnej i duchowej przodków,
 • upowszechnianie praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • utrzymywanie z śląską diasporą kontaktów kulturowych i ekonomicznych oraz podtrzymywanie wśród niej więzi emocjonalnych ze stronami ojczystymi,
 • promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Śląska,
 • promowanie różnorodności językowej i mowy śląskiej.

Jeśli podzielasz wyżej wymienione cele Ruchu Autonomii Śląska, możesz przejść do kroku drugiego. Jeśli chcesz poznać cały Statut naszego Stowarzyszenia, jego pełna wersja znajduje się tu.

 

kr2

 

 

 

Wstąpienie do RAŚ polega na wypełnieniu deklaracji członkowskiej. W tym celu możesz:

 • wejść na stronę http://autonomia.pl/dolacz-do-nas/kolo/Mikołów i wypełnić deklarację elektroniczną.
 • pobrać i wypełnić deklarację papierową. Następnie przekazać ją członkowi Zarządu Koła lub innemu koordynatorowi RAŚ w powiecie mikołowskim. Odbiorą oni od Ciebie deklarację osobiście. Wystarczy zadzwonić pod numerem telefonu 535 270 810  i umówić się na odbiór. Papierową deklarację można również przesłać pocztą do Zarządu Stowarzyszenia na adres:

Biuro Zarządu Głównego RAŚ
ul. ks. Norberta Bończyka 9/4
40-209 Katowice

 • Deklarację członkowską można również wypełnić na dyżurze w Łaziskach Średnich. Odbywa się on w każdy drugi poniedziałek miesiąca w  Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej przy ul. Wyszyńskiego 8 (II piętro, p. 25) w Łaziskach Średnich o godz. 18.00. Zobacz jak dojechać?

 

kr3

 

 

 

Procedurę wstąpienia do RAŚ należy sfinalizować opłaceniem składki członkowskiej, która wynosi tylko 5 zł miesięcznie (60 zł/rok).

Składkę członkowską możesz zapłacić przelewem bankowym na konto:

72 1020 2313 0000 3102 0190 3335

Ruch Autonomii Śląska
ul. ks. Norberta Bończyka 9/4
40-209 Katowice
tytuł przelewuskładka członkowska – Koło Powiatu Mikołowskiego

Dodatkowe dane do przelewu:

SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL72 1020 2313 0000 3102 0190 3335
BIC: 1020 2313

 

Składkę możesz również opłacić u Skarbnika Koła podczas dyżuru w Łaziskach Średnich. Wówczas otrzymuje się pokwitowanie.