Jo był ukradziony - spektakl Tragedia Górnośląska

Tragedia Górnośląska na deskach teatru

Tragedia Górnośląska już nie tylko tematem publikacji naukowych i filmów dokumentalnych. Społecznicy z Rydułtów przygotowali spektakl teatralny o powojennych losach mieszkańców naszego regionu. Zagości on 18 lutego 2018 r. na deskach  Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych.

W 2016 roku z historią wywózek do Związku Sowieckiego zmierzyli się dwaj historycy z Uniwersytetu Śląskiego, prof.  K. Miroszewski i dr Mateusz Sobeczko. Oprócz opisu przyczyn, przebiegu i skutków deportacji, zebrali świadectwa represjonowanych z Rybnickiego Okręgu Węglowego. Tak powstała książka „Jo był ukradziony. Tragedia Górnośląska. Ziemia Rybnicka”. – Wydaliśmy 500 egzemplarzy. Zainteresowanie było ogromne, dlatego doszliśmy do wniosku, że warto kontynuować ideę upamiętniania Tragedii Górnośląskiej w oparciu o spektakl teatralny – mówi Marek Wystyrk, prezes stowarzyszenia Moje Miasto z Rydułtów.

Poruszające przedstawienie o Tragedii Górnośląskiej

Premiera spektaklu w reżyserii Katarzyny Chwałek-Bednarczyk odbyła się 25 sierpnia 2017 roku w Zabytkowej Kopalni IGNACY w Rybniku-Niewiadomiu. Ukazano w nim 13 różnych historii, opowiedzianych z zupełnie różnych perspektyw: uczestników deportacji, naocznych świadków, dzieci czy wnuków. Historii, które odcisnęły piętno na życiu wywiezionych, ich rodzin i całego Górnego Śląska. W przedsięwzięcie, w które zaangażowano aktorów Teatru SAFO, odniosło spektakularny sukces. Premiera przedstawienia miała szczególny wymiar. Na widowni zasiedli świadkowie tamtych wydarzeń, a przede wszystkim ci, którzy przeżyli piekło łagrów. Podobnie będzie w Łaziskach Górnych. Spektakl zagości w tutejszym Miejskim Domu Kultury w ramach lokalnego Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej.

Dni Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 2018 w Łaziskach Górnych

– Od 2009 roku upamiętniamy mieszkańców Łazisk wywiezionych do Związku Sowieckiego. Do tej pory obchody miały kameralny charakter. We wspólnej komemoracji uczestniczyły rodziny deportowanych, władze samorządowe i osoby szczególnie zainteresowane historią regionu. Tym razem do udziału w obchodach chcemy zaprosić szerszą publiczność – mówi Marek Gołosz, przewodniczący Górnośląskiego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej i lokalnego koła Ruchu Autonomii Śląska.

W niedzielę 18 lutego 2018 r. o godzinie 17.00 w intencji ofiar Tragedii Górnośląskiej zostanie odprawiona Msza Święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych. Po nabożeństwie (ok. godz. 18.10) deportowani mieszkańcy Łazisk zostaną upamiętnieni pod tablicą przy budynku Urzędu Miasta. Wspomniany spektakl rozpocznie się o godz. 18.30 w pobliskim Miejskim Domu Kultury. Darmowe wejściówki można uzyskać  od 19 stycznia br. w kasie Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych (tel. 32 22 41 033).  Spektakl jest przewidziany dla widzów od 16 roku życia.

Organizatorem wydarzenia jest Ruch Autonomii Śląska we współpracy z Górnośląskim Stowarzyszeniem Pamięci Historycznej i Miejskim Domem Kultury w Łaziskach Górnych, a mecenasem spektaklu – samorząd miasta Łaziska Górne.

Czym była Tragedia Górnośląska?

Pod pojęciem Tragedii Górnośląskiej większość historyków regionalnych rozumie szereg represji, jakich doświadczyli w roku 1945 i latach późniejszych cywilni mieszkańcy Górnego Śląska. Za zbrodniczymi i masowymi aktami stała wkraczająca do kraju Armia Czerwona, a później władze komunistyczne: sowieckie, jak i polskie. Przejście linii frontu wschodniego wiązało się z licznymi mordami, gwałtami, grabieżami i dewastacją dziedzictwa kulturowego. Polityka nowej komunistycznej administracji polegająca na budowie państwa jednolitego etnicznie otworzyła drogę ku ponownemu otwarciu obozów i miejsc odosobnienia, schyłkom do sowieckich łagrów oraz wysiedleniom Ślązaków uznanych za Niemców.

Oficjalny plakat spektaklu

Oficjalny plakat spektaklu

Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej

Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej

Koło terenowe Ruchu Autonomii Śląska w powiecie mikołowskim zaprasza 26 stycznia do Łazisk Górnych na obchody Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej. Uroczystość rozpocznie się od Mszy Św. w intencji łaziszczan represjonowanych i deportowanych do Związku Radzieckiego  w kościele pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych o godz. 15.00. Po nabożeństwie członkowie RAŚ, przedstawiciele samorządu Łazisk Górnych oraz rodziny ofiar złożą kwiaty i zapalą znicze pod tablicą upamiętniającą tamtejsze wydarzenia. Następnie ok. godz. 16.30 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnych przy ul. Świerczewskiego 1 odbędzie się prelekcja historyka IPN, pana dra Dariusza Węgrzyna. Wprowadzi on w kontekst Tragedii Górnośląskiej oraz przedstawi zebraną do tej pory listę łaziszczan deportowanych do ZSRR. Po spotkaniu dla wszystkich chętnych zostanie udostępniona także baza danych deportowanych, które pochodziły także z innych miejscowości powiatu mikołowskiego.

Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej to regionalna uroczystości ustanowiona z inicjatywy Ruchu Autonomii Śląska uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z 2011 r.