Działalność

Koło Ruchu Autonomii Śląska Powiatu Mikołowskiego zostało reaktywowane w kwietniu 2008 r. Grupa młodych Górnoślązaków postanowiła wówczas wypełnić pustkę, jaka powstała po rozpadzie miejscowego koła terenowego RAŚ w latach 90-tych. Nowo powołany Zarząd w składzie: Karol Sikora (Łaziska Górne) – przewodniczący, Marek Gołosz (Wyry) – wiceprzewodniczący, Marcin Zimnicki (Łaziska Górne) – sekretarz, wraz z kilku osobowym zespołem działaczy od samego początku aktywnie włączył się w działalność Ruchu.

W marcu 2011 r. sześciu delegatów Koła wzięło udział z VII Kongresie Ruchu Autonomii Śląska, który odbył po raz pierwszy w historycznej sali Sejmu Śląskiego. Dwóch z nich zostało wybranych do władz Ruchu. Marek Gołosz został członkiem Rady Naczelnej, a Marcin Zimnicki – Sądu Koleżeńskiego.

Drugi po reaktywowaniu Koła Zarząd został powołany w kwietniu 2011 r. Na Walnym Zgromadzeniu Koła przewodniczącym Zarządu ponownie został Karol Sikora. Stanowisko wiceprzewodniczących objęli Marek Paszczela oraz Przemysław Mroczek, który został również Skarbnikiem Koła. Sekretarzem Koła została Klaudia Rygioł.

Na przełomie 2012 i 2013 r. przeprowadzono weryfikację członków RAŚ z terenu powiatu mikołowskiego.

Koło RAŚ na Powiat Mikołowski aktywnie włącza się w działalność Ruchu na poziomie regionalnym. Bierzemy udział w happeningach, pikietach w obronie górnośląskiego dziedzictwa, zbiórkach podpisów oraz wszelkich akcjach, mających na celu popularyzowanie idei autonomii regionalnej. Co roku włączamy się w organizację Marszu Autonomii., m. in. w 2012 r. uszyliśmy 100-metrową flagę górnośląską. Bierzemy dział w Marszach Jedności Górnośląskiej.

Od stycznia 2010 r. rok rocznie organizujemy powiatowe obchody Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej. Z naszej inicjatywy w ostatnią niedzielę stycznia odbywa się uroczystość upamiętniająca mieszkańców Łazisk Górnych wywiezionych w głąb ZSRR w 1945 r. Dramatyczne losy mieszkańców Śląska pozwalają lepiej zrozumieć okolicznościowe prelekcje historyków i specjalistów oraz projekcje filmowe.

Dystrybuujemy na terenie powiatu „Jaskółkę Śląską” – miesięcznik górnośląskich regionalistów.