Przistomp do naszyj ferajny

Ruch Autōnōmie Ślōnska to ferajna, kiero agityruje niy jyno za autōnōmiōm Gōrnego Ślōnska, ale tyż inkszych regijōnōw RP. Baby a chopy z RAŚ chcōm co by nazŏd wrōciyła przedwojynnŏ ślōnskŏ samorzōndność, dopōminajōm sie ô poważanie ślōnskij tożsamości, gŏdki a kultury.

Dobro naszyj ślōnskij ziymii leży Ci na sercu? To przistōmp do nŏs. Dyć to je ańfach proste. Wlyź na zajta www.mikolow.autonomia.pl/wstap-do-ras, szkryftnij deklaracjŏ czōnkowskŏ. A jak czegoś niy poradzisz spokopić to szkyrtnij na 887 239 190. Wszyjsko Ci wytuplikujymy. Idzie sie tyż z nami trefiyć w kŏżdy piyrszy a trzeci pyndziałek miesiōnca na II sztoku (izba nr 25) Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczyj przi ul. Wyszyńskiygo 8 (wele kościōła) w Łaziskach Średnich ô 6 popołedniu.

Pamiyntej co dobro Gōrnego Ślōnska idzie tyż łōnaczyć lokalnie, tam kaj miyszkŏsz, kaj robisz, kaj sie uczysz.