nowyzarząd2

Nowy Zarząd Koła

nowyzarząd2
Walne Zebranie Członków Koła Ruchu Autonomii Śląska w powiecie mikołowskim wybrało 9 marca br. nowe władze Koła. W skład Zarządu weszli Marek Gołosz jako przewodniczący oraz dwaj wiceprzewodniczący Klaudia Mehlich oraz Karol Sikora. Do Komisji Rewizyjnej powołano Przemysława Rubachę, Mirosława Krukówkę oraz Klaudię Rygioł.

Posted in Bez kategorii.