Królówka

Tradycja głosi, że nazwa Królówki pochodzi od traktu, którym w 1683 r. Sobieski z wojskiem ciągnął pod Wiedeń. Osada powstała w XIII lub XIV wieku. Do 1720 roku należała do rodu Woszczyckich, potem była już częścią gminy Woszczyce. W 1887 roku wieś liczyła 264 mieszkańców. Dzieci od początków osady do dzisiaj chodzą do szkoły w Woszczycach.

Źródło: Marek Szafraniec: Orzesze. Publikacja Urzędu Miejskiego w Orzeszu.