strona www grafika

Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej

O Tragedii Górnośląskiej w Mikołowie i Łaziskach Górnych

Prelekcje historyczne, pokazy filmowe, spotkania rodzin – koło terenowe Ruchu Autonomii Śląska w powiecie mikołowskim organizuje pod koniec stycznia w Mikołowie i Łaziskach Górnych lokalne obchody Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej.

W Miejskim Domu Kultury w Mikołowie w czwartek 28 stycznia o godz. 17.30 w sali widowiskowej odbędzie się prelekcja historyka Instytutu Pamięci Narodowej, dra Grzegorza Bębnika. Oprócz wykładu poświeconego lokalnemu wymiarowi Tragedii Górnośląskiej jego uczestnicy zobaczą film pt. „Przemilczana Tragedia”.

Trzy dni później uroczystości przeniosą się do Łazisk Górnych. W niedzielę 31 stycznia o godz. 15.00 tradycyjnie w ramach wojewódzkiego Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej w intencji deportowanych do ZSRR mieszkańców odbędzie się Msza Św. w kościele pw. Matki Boskiej Królowej Różańca Świętego. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przy budynku miejskiego ratusza oddadzą  hołd ofiarom przy tablicy upamiętniającej wywózki na Wschód. Następnie ok. godz. 16.45 w pobliskiej Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Świerczewskiego 1 przy skromnym poczęstunku odbędzie się prelekcja historyczna dra hab. Zbigniewa Hojki z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy będą mogli zapoznać się również z wystawą pn. „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku”, przygotowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach. Ekspozycję udostępniona będzie w budynku biblioteki do 5 lutego br.

–Oprócz corocznego spotkania z rodzinami dotkniętymi deportacjami w Łaziskach Górnych chcemy przybliżyć tematykę związaną z Tragedią Górnośląską mieszkańcom Mikołowa, których przodkowie również byli poddani różnorakim represjom. Choć trudno oszacować ich skalę, pewnym jest, że mieliśmy do czynienia z całym wachlarzem szykan, od tych całkiem „niewinnych” aż po zamykanie w obozach czy przymusowe wypędzenia – mówi Marek Gołosz, przewodniczący Koła Ruchu Autonomii Śląska w powiecie mikołowskim.

Spotkania wpisują się w Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej, jaki został ustanowiony przez Sejmik Województwa Śląskiego, uchwałą nr IV/4/6/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. Dzięki uprzejmości Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Łaziskach Górnych oraz Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie wstęp na spotkania jest wolny.

 

Obchody Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej w powiecie mikołowskim

 

Mikołów, 28 stycznia 2016 r.
Miejski Dom Kultury w Mikołowie  przy. ul. Rynek 19 (hala widowiskowa)

17.30-18.00 — pokaz filmu dokumentalnego „Przemilczana Tragedia 1945”
18.00–18.30 — „Tragedia Górnośląska na ziemi mikołowskiej”, prelekcja historyczna dra Grzegorza Bębnika z Oddziału IPN w Katowicach
19.00-19.20 — dyskusja
19.20-19.30 — rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy esej o Tragedii Górnośląskiej

 

 

Łaziska Górne, 31.01.2016 r.
15.00 — Msza św. w intencji deportowanych do Związku Sowieckiego łaziszczan w kościele pw. Matki Boskiej Królowej Różańca Łaziska Górne, ul. Kościelna 4
16.15 — złożenie wieńca i kwiatów pod tablicą pamiątkową przy UM w Łaziskach Górnych, plac Ratuszowy
16.40 — Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łaziskach Górnych przy ul. Świerczewskiego 1, prelekcja historyczna dra hab. Zbigniewa Hojki z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Wykład połączony z połączony z ekspozycją wystawy IPN „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku”

 

****
Dr Grzegorz Bębnik (ur. 1970 w Katowicach-Ligocie) – historyk, doktor nauk humanistycznych i badacz dziejów Górnego Śląska i ziemi mikołowskiej. Pracuje w katowickim oddziale Instytutu Pamięci Historycznej  Instytucie Pamięci Na polski historyk, doktor nauk humanistycznych i badacz dziejów Górnego Śląska i ziemi mikołowskiej. Publikuje w śląskiej prasie regionalnej i czasopismach naukowych historycznych.  Autor książek Katowic we wrześniu ’39 czy Mikołowa w początkach II wojny światowej. Członek Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego. Wyróżniony w 2014 roku m. in. Górnośląskim Tacytem w kategorii „badacza”.

Dr hab. Zbigniew Hojka – historyk, doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych, specjalista od regionalnych ruchów społeczno-politycznych w XX w. Pracownik Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w dziejach prasy górnośląskiej, ustroju polskiego Śląska w dwudziestoleciu międzywojennym czy dziejów górnośląskiego kościoła katolickiego oraz ruchu zawodowego. Autor wielu publikacji z zakresu historii Górnego Śląska.

Przemilczana Tragedia 1945
Zimą 1945 r. rozpoczęto deportacje mieszkańców Górnego Śląska do ZSRR – w wyniku represji do niewolniczej pracy zesłano do 90 tys. osób. Wywózki te wpisują się w falę deportacji obywateli polskich do ZSRR, jaka rozpoczęła się wraz z wkraczaniem Armii Czerwonej na tereny okupowanej Polski. Czas trwania filmu: 27 min. Produkcja filmu: Studio „Arka Górnośląska” na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej, 2004 r.

Wystawa IPN „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku”
Wystawa, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach, składa się z 20 paneli, które w przystępnej formie przybliżają realia 1945 r. na Górnym Śląsku. Na poszczególnych planszach zaprezentowano zagadnienia związane m.in. z okupacją niemiecką, zakończeniem działań wojennych oraz wkroczeniem Armii Sowieckiej na Górny Śląsk, deportacjami mieszkańców tego regionu do ZSRR, tworzeniem się polskiej administracji, polityką narodowościową (weryfikacja i rehabilitacja), wysiedleniem ludności niemieckiej, funkcjonowaniem systemu obozowego i odbudową życia społeczno-gospodarczego.

 

Posted in Aktualności.