Prelekcja historyka IPN

Dzień Pamięci 2014

Koło terenowe Ruchu Autonomii Śląska w powiecie mikołowskim każdego roku we współpracy z Urzędem Miasta w Łaziskach Górnych organizuje lokalne obchody Dnia Pamięci o Tragedii Górnośląskiej. W ostatnią niedzielę stycznia w nawiązaniu do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z 2011 roku upamiętniamy powojenne represje i deportacje do Związku Radzieckiego mieszkańców Łazisk Górnych. Wspólnie z rodzinami ofiar oraz tutejszymi władzami samorządowymi zapalamy znicze i składamy kwiaty pod tablicą pamiątkową.

W tym roku na nasze zaproszenie w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łaziskach Górnym wykład wygłosił dr Dariusz Węgrzyn z Instytutu Pamięci Narodowej. Oprócz omówienia kontekstu Tragedii Górnośląskiej nakreślił on zagadnienie dezintegracji rodzin górnośląskich, jaka nastąpiła w wyniku wywózek głąb ZSRR. Historyk przedstawił listę 106 nazwisk łaziszczan, którzy zostali  internowani i deportowani w charakterze reparacji wojennych jako niemiecka siła robocza. Przedstawił, z jakimi problemami i dylematami musiały zmagać się górnośląskie rodziny pozbawione z dnia na dzień głównego żywiciela.

Uczestnikom spotkania dziękujemy za to, że chcą pamiętać o tej tragicznej karcie górnośląskiej historii.

Posted in Aktualności and tagged .